mgr Magdalena Horwat
e-mail: mhorwat@wp.pl
tel. 500-480-169A A A

"Kocham czytać"

„Najwięcej wdzięczności ma człowiek dla tych, którzy pozwalają mu się rozwijać (…)” (Cz. Banach)

 

Proponuję Państwu wczesną naukę czytania, która kształtuje intelekt oraz system językowy dziecka. Metoda została opracowana przez prof. dr hab. J. Cieszyńską i ujmuje całościowy rozwój dziecka.

Terapia uwzględnia takie ćwiczenia, które mają za zadanie rozwijać funkcję językową oraz funkcje ogólnorozwojowe takie jak:

  •  sprawność motoryczną (duża motoryka, sprawność manualna i praksja oralna czyli sprawność narządów artykulacyjnych),
  •  sprawność spostrzegania wzrokowego,
  •  percepcji słuchowej,
  •  umiejętność zabawy,
  •  umiejętność zachowań społecznych i emocji,
  •  pamięć,
  •  umiejętność czytania,
  •  kształtowania się dominacji stronnej (dominacja stronna kształtuje się około 3. roku życia).

 

„Metoda symultaniczno - sekwencyjna" jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych J. Cieszyńskiej. Badania te dowiodły, ze nauka czytania i pisania, może sprzyjać kształtowaniu się lewej półkuli w procesach komunikacji językowej. Jest to warunek szybkiego czytania, a w efekcie szybkiego uczenia się. Wykorzystuje sekwencyjne zdolności lewej półkuli mózgu przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

 

odpowiedzialna za funkcje
mowy, pisanie, czytanie,
odnajdywanie rymów

- półkula matematyczna, przestrzenna, muzyczna
- odpowiedzialna za czytanie globalne, kontroluje
intonacje akcent, rytm oraz kierunek pisania
(w naszej kulturze od lewej do prawej)

 

Warto wspomnieć, że dzieci nauczone czytania tą metodą nie tylko potrafią czytać ze zrozumieniem, ale jak dostrzegłam w mojej praktyce logopedycznej, czytanie sprawia im naprawdę dużo radości i daje ogromną satysfakcję.