mgr Magdalena Horwat
e-mail: mhorwat@wp.pl
tel. 500-480-169A A A

Diagnoza

Odpowiednio szybko przeprowadzona diagnoza logopedyczna zapobiegnie wielu kłopotom w przyszłości. Podstawą do postawienia diagnozy jest zbadanie wszystkich „funkcji poznawczych” (J.Cieszyńska.: funkcje poznawcze to wszystkie zmysły, ale również myślenie (rozumienie i podejmowanie decyzji), oraz mowa, pamięć, uczenie się). Prawidłowa diagnoza pozwala precyzyjnie wytyczyć kierunek terapii. 

 


 

Istota wczesnej interwencji terapeutycznej.

 

„Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi.” Jan Paweł II

 

Naszym zadaniem jest codziennie pomagać wschodzić temu słońcu.

W gabinecie logopedycznym prowadzę indywidualną terapię, poprzedzoną gruntowną diagnozą. Obejmuje ona badanie wszystkich funkcji poznawczych i ocenę rozwoju mowy dziecka, co pozwala precyzyjnie określić rodzaj zaburzenia i ustalić kierunek terapii.

Opieką można objąć już kilkumiesięczne niemowlęta, jeśli w ich rozwoju brak pewnych zachowań, jak np. brak kontaktu wzrokowego, niepodążanie wzrokiem za bliskimi, brak gaworzenia, co może być sygnałem wielu nieprawidłowości.