mgr Magdalena Horwat
e-mail: mhorwat@wp.pl
tel. 500-480-169A A A

O sobie

Ukończyłam studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym          w Krakowie, studia neurologopedyczne w Lublinie na Uniwesytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Współpracuję z placówkami oświatowymi. Systematycznie poszerzam wiedzę na kursach i szkoleniach. Jako logopeda zdobywałam doświadczenie zawodowe prowadząc przez okres studiów wolontariaty z osobami z autyzmem, zespołem Downa, z dziećmi z wadami wymowy, z osobami niedosłyszącymi. Dodatkowo wielokrotnie brałam udział w warsztatach, organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Największą radość sprawia mi możliwość niesienia pomocy innym. W terapii logopedycznej stosuję elementy integracji sensorycznej. Stosuję także terapie słuchową dla osób mających problemy z koncentracją uwagi. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia ma prowadzony zeszyt, gdzie są notowane, wklejane ćwiczenia i który pacjent zawsze zabiera z sobą. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze w obecności rodziców/ opiekunów i trwają 45 min.  Zapraszam serdecznie.